DO ZOBACZENIA, ODKRYCIA
I WYGRANIA TAK WIELE.

gmina kościelisko
 
W Kościelisku do zobaczenia jest tak wiele. Odkryj te miejsca jeszcze wirtualnie i już teraz zaplanuj wycieczkę w realu.
 
Kościelisko sprawi, aby w przyszłości nie ominęła Cię żadna z jego atrakcji. A jest ich sporo. Słowo bacy.

Zwiedzaj wirtualne Kościelisko, znajduj ukryte atrakcje, wygrywaj plecaki, oznaczenia i mapy, które przydadzą Ci się podczas pieszych wycieczek.
Zobacz co możesz wygrać
dalej

W Kościelisku do zobaczenia jest tak wiele. Odkryj te miejsca jeszcze wirtualnie i już teraz zaplanuj wycieczkę w realu.

Kościelisko sprawi, aby w przyszłości nie ominęła Cię żadna z jego atrakcji. A jest ich sporo. Słowo bacy.

Zwiedzaj wirtualne Kościelisko, znajduj ukryte atrakcje, wygrywaj plecaki, oznaczenia i mapy, które przydadzą Ci się podczas pieszych wycieczek.

Nagrody

nagrody

SETKI PLECAKÓW CZEKAJĄ!

Zabierz swój na wycieczkę.

Zwiedzaj Kościelisko, odkrywaj, jak wiele jest w nim do zobaczenia i nie martw się o to, do czego się spakujesz!

W naszym konkursie czeka na Was KILKASET plecaków. Idealnych towarzyszy kościeliskowych wypraw.

POWODZENIA!

1. Oto mapa Dzianisza, Kościeliska i Witowa. Ładnie tu prawda?

2. Co tydzień pojawia się na niej zdjęcie z 3 ukrytymi elementami.

3. Znajdź je i z co najmniej dwoma stwórz hasło promujące odwiedzanie Gminy.

4. Umieść hasło pod postem na FB. Jury nagrodzi najbardziej kreatywnych. Aż 105 plecaków czeka.

 

Hala Ornak
Malowniczo piękna, dawna hala pasterska, znajduje się w dolnej części Doliny Pyszniańskiej oraz na wschodnich zboczach Ornaku w Tatrach Zachodnich. Na wysokości 1100 m n.p.m. jest Schronisko w pięknym stylu zakopiańskim. To wspaniałe miejsce na pobyt w Tatrach Zachodnich. Dzięki licznym szlakom oraz drogom, turyści mogą podziwiać niebywale zachwycające widoki tatrzańskich panoram.

mapa
Dzianisz to wieś spokojniejsza od pozostałych i to od XVII wieku! Znajduje się u podnóża szczytów jak: Palenica Kościeliska, Gruszków Wierch, Tominów Wierch oraz Ostrysz. A także nad Dzianiskim Potokiem, co wpływa dodatkowo na jej urok. Piękne i malownicze krajobrazy tylko umilą Ci zwiedzanie tras turystycznych. Napotkasz wyłącznie ciszę i spokój. Ponadto znajduje się tam kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w dawnym, tradycyjnym stylu podhalańskim oraz kamienna figura świętej Barbary z 1772 roku.
Kościelisko to wieś obecnie złożona z dzielnic. Wcześniej były one osadami pasterskimi. Nazwa pochodzi od pięknej Doliny Kościeliskiej, w której się znajduje. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Liczne szlaki górskie oraz wyciągi narciarskie znajdą zamiłowanie wśród osób lubiących aktywny wypoczynek. Pozostali będą się cieszyć uzdrowiskowym charakterem wsi i w spokoju wypocząć oglądając widoki zapierające dech w piersiach. Dodatkową atrakcją jest także tradycyjna, drewniana architektura.
Witów, piękna, malownicza, tatrzańska wieś położona na wysokości ok. 800-900 m n.p.m. Jest największą powierzchniowo miejscowością w Gminie Kościelisko. Charakteryzuje się bliskością granicy polsko-słowackiej, a umiejscowienie jej nad rzeką Czarny Dunajec dodaje tylko uroku. W Witowie poza ciszą i spokojem, doświadczysz niezapomnianego widoku na Tatry, a w szczególności na Giewont. W dodatku w miejscowości tej znajdują się liczne trasy spacerowe i rowerowe, dzięki którym z przyrodą będziesz „za pan brat”!

Regulamin konkursu
"Kościelisko do zobaczenia
i wygrania tak wiele"

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościeliska zwana dalej „Organizatorem Konkursu” - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą „Kościelisko do zobaczenia i wygrania tak wiele”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
 3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie: www.konkurs.gminakoscielisko.pl
 4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.konkurs.gminakoscielisko.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu na każde żądanie osób zainteresowanych.


§ 2
Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni równocześnie następujące warunki:

 1. jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Facebook i polubi profil „Pokochaj Kościelisko” - www.facebook.com/PokochajKoscielisko,
 2. polubi i skomentuje post konkursowy,
 3. wykona zadanie konkursowe polegające na odnalezieniu ukrytych elementów na zdjęciu umieszczonym na stronie: www.konkurs.gminakoscielisko.pl i ułoży z minimum dwoma słowami określającymi te elementy, hasło promujące Kościelisko.


§ 3
Zasady Konkursu

 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” powinny zgłosić się do udziału w Konkursie poprzez wykonanie na facebookowym profilu www.facebook.com/PokochajKoscielisko i landin page: www.konkurs.gminakoscielisko.pl zadania konkursowego tj. odnalezienia na LP ukrytych elementów i ułożenia z nich hasła promującego gminę w formie komentarza pod zdjęciem. Pierwsze zadanie konkursowe pojawi się 10.06.2020 r. o godzinie 15:00. Kolejne będą pojawiać się co 7 dni.
 2. Na rozwiązanie każdego z zadań Uczestnik ma każdorazowo czas, definiowany jako okres od publikacji zadania (środa, godzina 15:00) do jego zamknięcia (niedziela, godzina 23:59) w ramach tego samego tygodnia kalendarzowego.
 3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 5. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
 6. Niedopuszczalne jest:
  1. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
  2. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.


§ 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Konkurs trwa od 10.06.2020 r. g. 15:00 do 16.08.2020 r. g. 15:00. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia konkursu o kolejne zadania.
 1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy każdorazowo wykonają zadanie opisane w § 3, wyłonionych zostanie 15 zwycięskich Uczestników Konkursu, którzy zamieścili najciekawsze hasło.
 2. Nagrody w Konkursie stanowią: plecaki z logo.
 3. Liczba nagród: 120 sztuk.
 4. Wyniki Konkursu będą opublikowane 2 dni kalendarzowe po ogłoszeniu konkursu na stronie głównej profilu Organizatora: www.facebook.com/PokochajKoscielisko w formie komentarza pod postem konkursowym z oznaczeniem zwycięzców.
 5. Organizator powoła jury Konkursu. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz wyłoni zwycięskich Uczestników Konkursu. W skład jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez niego wybranych.
 6. Zwycięski Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w komentarzu pod postem konkursowym przez jury Konkursu.
 7. W terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięskimi Uczestnikami w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook. W tym przypadku zwycięski Uczestnik powinien zwrócić szczególną uwagę na skrzynkę odbiorczą „inne” na portalu Facebook, w której nie przychodzą powiadomienia o nowej wiadomości.
 8. W terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu zwycięski Uczestnik powinien przesłać na adres e-mail Organizatora centrumturystyki@gminakoscielisko.pl dane do kontaktu. Nagroda zostanie doręczona przesyłką pocztową lub kurierską.
 9. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się ze zwycięskimi Uczestnikami w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (brak odpowiedzi na e-maila otrzymanego do Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
 10. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.


§ 5
Ochrona Danych Osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator informuje jak poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościeliska, ul. Nędzy-Kubińca 136, 34-511 Kościelisko, NIP: 7361723315, REGON: 366050661, KRS: 0000651172 posiadająca kontaktowy adres e-mail: centrumturystyki@gminakoscielisko.pl. Ponadto, z Organizatorem Konkursu jako administratorem danych osobowych możliwy jest kontakt w sposób następujący Fanpage: www.facebook.com/PokochajKoscielisko.
 3. Dane osobowe podawane w związku z Konkursem (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku, wizerunek, adres korespondencyjny, numer telefonu) będą wykorzystywane dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w § 2 regulaminu, wyłonienia zwycięzców i prawidłowego dostarczenia Nagród oraz ewentualnie rozpatrzenia reklamacji.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu stanowi zgoda Uczestnika Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Z zastrzeżeniem § 6 niżej Organizator Konkursu będzie przechowywał dane, o których mowa w ust. 2, w okresie trwania Konkursu i w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu i wydania nagrody lecz nie dłużej niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych. Organizator Konkursu może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w ramach celów wskazanych w ust. 2, a w szczególności w celu wydania Nagrody.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu może żądać zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia dyspozycji przeniesienia danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Stosowne oświadczenie w tym zakresie powinno być złożone na adres Organizatora wskazany w ust. 2.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora (administratora) każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o których mowa w art. 4 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres: centrumturystyki@gminakoscielisko.pl.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi gry hazardowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016.471).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zobacz, jak wiele jest
do zobaczenia w Kościelisku!

Smreczyński Staw

Smreczyński Staw
To niebywałe, polodowcowe, górskie jezioro morenowe. Znajduje się ono na wysokości 1227 m. n.p.m., w miejscu wylotu Doliny Pyszniańskiej i Tomanowej w Tatrach Zachodnich. Dostać się do niego można przemierzając czarny szlak z Hali Ornak. Cały staw otoczony jest wysokim, gęstym lasem. Mimo to jest tam niesamowity widok na szczyty takie jak: Smreczyński Wierch, Kamienista, Błyszcz oraz zbocza Starorobociańskiego Wierchu. To niecodzienny widok, bo Smreczyński Staw położony jest na równinie.

Polana Chochołowska

Dolina Chochołowska
To fenomenalne oraz wyjątkowe miejsce. W dodatku jest to najdłuższa dolina po polskiej stronie Tatr, liczy prawie 10 km. Prowadzi ona do pięknego schroniska oraz do jeszcze piękniejszej Polany Chochołowskiej, położonej na wysokości 1090–1150 m n.p.m. Jest ona zarazem największą polaną polskich Tatr. Jest ona najpopularniejszym miejscem wśród miłośników krokusów, rzeczywiście to tam kwitnie ich najwięcej, bo nawet kilkanaście milionów. W przeszłości była istotnym ośrodkiem pasterskim. Na polanie ponadto znajduje się urokliwa Kaplica św. Jana Chrzciciela.

Płazówka

Płazówka
Piękna, ogromna polana. Znajduje się na malowniczym Pogórzu Gubałowskim, w zachodniej części grzbietu Mietłówki. Rozległe łąki, polany ciągną się od ok. 905 do 1050 m n.p.m. Dzięki temu jest ona wspaniałym miejscem widokowym na Tatry. Na polanie znajduje się piękna, drewniana Kaplica św. Anny. Zabytek ten powstał w 1881 roku. W dodatku wewnątrz są niesamowite organy typu fisharmonia o 21 głosach. Mają one także trzy wyjątkowe manuały oraz imitację piszczałek organowych.

Ostrysz

Ostrysz
Malownicza miejscówka na Pogórzu Gubałowskim. To wzniesienie liczy tylko 1023 m n.p.m. Bardzo łatwo się na nie wspiąć, ponieważ ma łagodne zbocza. Można się tam dostać rowerem lub pieszo, każda z opcji dostarczy na pewno wielu wrażeń. Ostrysz to także znakomity punkt widokowy. Wspaniale stamtąd widać Tatry Zachodnie oraz najpopularniejszy punkt Zakopanego– Gubałówkę.Wielka Polana Małołącka

Wielka Polana Małołącka
Zachwycająca polana reglowa, znajduje się ona w Dolinie Malej Łąki w Tatach Zachodnich, na wysokości 1170-1200 m n.p.m. Jej wyjątkowość podkreśla fakt, że powstała ona na dawnym jeziorze polodowcowym. Obecnie porośnięta jest roślinnością łąkową, co dodaje jej tylko uroku. Na Wielkiej Polanie ujrzymy unikalne widoki. Zobaczymy piękną górną część doliny, wcinającą się pomiędzy turnie Giewontu i Czerwonych Wierchów.

Prędówka

Prędówka
Kolejna niezwykła polana znajdująca się w Kościelisku. Jest to miejsce, gdzie w 1909 roku została wybudowana pierwsza, bardzo ładna kaplica pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Ta kapliczka zwrócona jest w kierunku Tatr Zachodnich. Dzięki temu rozpościerający się widok zapiera dech w piersiach. Ponadto w kaplicy jest stary, drewniany ołtarz w stylu zakopiańskim, który nadaje wyjątkowego klimatu. W środku znajduje się także niesamowity obraz Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Hala Ornak

Hala Ornak
Malowniczo piękna, dawna hala pasterska, znajduje się w dolnej części Doliny Pyszniańskiej oraz na wschodnich zboczach Ornaku w Tatrach Zachodnich. Na wysokości 1100 m n.p.m. jest Schronisko w pięknym stylu zakopiańskim. To wspaniałe miejsce na pobyt w Tatrach Zachodnich. Dzięki licznym szlakom oraz drogom, turyści mogą podziwiać niebywale zachwycające widoki tatrzańskich panoram.